Kenneth Sørum Bekkemoen

Instruktør vokal

kenneth@musikalkollektivet.no
+47 417 64 170

Utdannelse:

Faglærer i musikk, rytmisk profil ved HiNT og Master i musikkvitenskap ved UiO

Arbeidserfaring:

Kenneth har jobbet som sanglærer og vokal coach i 7 år på ulike arenaer. Han har ledet flere kor som blant annet Borgarting Domkor og i tillegg jobbet på Art Musikal -og Ballettskole som sangpedagog og dirigent. Kenneth er for tiden tilsatt på musikklinja ved Ringerike Videregående Skole som Rytmisk sanglærer og han er musikklærer ved Hole Ungdomsskole. I tillegg til den pedagogiske virksomheten er han også utøvende sanger i diverse sammenhenger som prosjektkor, band og som solist.

 

Søskenmoderasjon

Søsken nr 2 –20 %, Søsken nr 3 –50 % av totalsummen. (fyll inn hvor mange søsken som også er elever og på hvilket tilbud på påmeldingsskjemaet)

GENERELL INFORMASJON FOR PÅMELDING

Tilbudene Musikal, Musikal Master, Junior- og Dansekompani er auditionbetinget. Informasjon om audition finner du under nyheter. På Musikal og Musikal Master undertegnes en egen kontrakt mellom MK og bruker. Alle andre klasser og kurs på MusikalKollektivet har varighet for et år. Skal man avslutte kurset/klassen før skoleåret er slutt det sendes en skriftlig oppsigelse av plassen. Påbegynt semesteravgift tilbakebetales ikke.

Andre rabatter

Fler enn ett kurs: -10 % på 2. kurset, -20 % på 3. kurset etc

Nyhetsbrev