Nyheter

  • 07.11.2022
  • Hilde Dahlen

UKETIMEPLAN SKOLEÅRET 2023- 2024

Masse spennende kurs hos MK

Les mer
  • 24.02.2022
  • Hilde Dahlen

MK Klær

Ønsker du å kjøpe MK treningsklær?

Les mer
  • 01.12.2020
  • Hilde Dahlen

MK PRISLISTE 2023 - 2024

Les mer

Søskenmoderasjon

Søsken nr 2 –20 %, Søsken nr 3 –50 % av totalsummen. (fyll inn hvor mange søsken som også er elever og på hvilket tilbud på påmeldingsskjemaet)

GENERELL INFORMASJON FOR PÅMELDING

Tilbudene Musikal, Musikal Master, Junior- og Dansekompani er auditionbetinget. Informasjon om audition finner du under nyheter. På Musikal og Musikal Master undertegnes en egen kontrakt mellom MK og bruker. Alle andre klasser og kurs på MusikalKollektivet har varighet for et år. Skal man avslutte kurset/klassen før skoleåret er slutt det sendes en skriftlig oppsigelse av plassen. Påbegynt semesteravgift tilbakebetales ikke.

Andre rabatter

Fler enn ett kurs: -10 % på 2. kurset, -20 % på 3. kurset etc

Nyhetsbrev