Her finner du en oversikt over prisene våre

Her er en oversikt over prisene våre


MUSIKALKURS

MusikalTeater – etter skoletid tilbud                           kr 5 200 pr år (fordelt på to sem)

MusikalTeater – 10 +                                                   kr 4 400 pr år (fordelt på to sem)

Musikalgruppe Voksne                                               kr 4 000 (fordelt på to sem)

Musikal                                                                       kr 5 600 (fordelt på to sem) Auditionbetinget

Musikal Master                                                           kr 6 600 (fordelt på to sem) Auditionbetinget

Musikal rekrutter                                                         kr 4 500 (fordelt på to sem) Auditionbetinget

 

VOKAL

Vokalgruppe/sangtime                                                kr 4 200 pr år (fordelt på to sem)

Artistgrupper                                                               kr 4 200 pr år (fordelt på to sem)

Barnekor                                                                     kr 3 600 pr år (fordelt på to sem)

 

DANSEKURS

Danseklasser i diverse genre                                      kr 2000 pr semester (påmelding gjøres pr sem)

Jr. kompaniet, Dansekompaniet og Elite Crew           kr 4 500 pr skoleår (disse klassene er auditionbetinget)

 

Moderasjoner og rabatter:

* Dans så mye du vil for 5000 pr semester (3 klasser eller flere) Går du på et kompani under dette  

   tilbudet må du i tillegg betale en work shop avgift på 250 pr sem.

* Søskenmoderasjon: 20% av for søsken nr 2, 30 % av for søsken nr 3 osv.

* 10% av for kurs 2 (innen samme familie), 20% av for kurs 3 (etc)

* Overstiger totalprisen 8 500 pr familie/elev pr halvår gis 30% rabatt på totalpris

* NB! Rabatt på allerede rabatterte priser gis ikke.

 

Påmelding til kurs

Søskenmoderasjon

Søsken nr 2 –20 %, Søsken nr 3 –50 % av totalsummen. (fyll inn hvor mange søsken som også er elever og på hvilket tilbud på påmeldingsskjemaet)

GENERELL INFORMASJON FOR PÅMELDING

Tilbudene Musikal, Musikal Master, Junior- og Dansekompani er auditionbetinget. Informasjon om audition finner du under nyheter. På Musikal og Musikal Master undertegnes en egen kontrakt mellom MK og bruker. Alle andre klasser og kurs på MusikalKollektivet har varighet for et år. Skal man avslutte kurset/klassen før skoleåret er slutt det sendes en skriftlig oppsigelse av plassen. Påbegynt semesteravgift tilbakebetales ikke.

Andre rabatter

Fler enn ett kurs: -10 % på 2. kurset, -20 % på 3. kurset etc

Nyhetsbrev