Musikal Master

Les mer om våre fantastiske musikaltilbud

Musikal Master er et prosjektbasert undervisningstilbud for talentfulle og målrettede ungdom (13+) Elevene får undervisning i sang, dans og teater (5 timer per uke fordelt på to dager). Elevene får også kjennskap/trening i å legge maske på egen rollekarakter, kostyme- og scenografi arbeide. Onsdager er produksjonsbaserte, mens fredager er teknikkbaserte. I løpet av prosjektperioden øver elevene inn en musikal som settes opp med forestillinger på Ringerike Kultursenter. Skoleåret 2021 – 2022 jobber vi med musikalen Madagascar.

Denne produksjonen spilles i samarbeid med Musikal elevene og har premiere i April – 22. Undervisningsåret har varighet fra september -21 til mai- 22 som utgjør ca 130 timers undervisning.
I tillegg kommer workshops, jule- og vårforestillinger samt produksjonsperiode før 6 musikalforestillinger.

Sang

Eleven jobber med oppøving av gehør, utvikling og forbedring av stemmekvalitet, stemme- og toneregister. Vi oppøver kontroll over klang og pust, og utvikler stemmeteknikk i diverse sjangere. Eleven oppøver tolkning og formidlingsevne av sangmaterialet.

Dans

Eleven skal få innsikt i diverse dansestiler, oppøve kroppsbevissthet og motorisk læring. De arbeider med musikk i bevegelse (tid, rytme) og oppøver koordinasjon, smidighet og styrke. Eleven skal også jobbe med fantasi, fokus og fleksibilitet. Vi ønsker å utvikle elevens individuelle danseferdigheter og bevisstgjøre forskjellige sceniske uttrykk

Teater

Eleven skal ta i bruk hele spekteret av skapende krefter, få innsikt, forståelse og bevisstgjøre uttrykk og formidlingsevne. De skal oppøve tolkning og forståelse av en karakter, rolle- og sangtekst.

Utgjør ca 150 timer undervisning i løpet av perioden inkludert 2 helger med work shops, juleforestilling og teatertid i forkant av produksjonen. I tillegg kommer minimum 4 forestillinger.

Instruktører og pedagoger er Hilde/ Therese/ Margareth

NB! Dette kurset er nå fullt, men ta gjerne kontakt for gode alternativer 

Timeplan

Musikal Master:
Onsdager kl. 18:00 - 21:00
Fredager kl. 16:00 - 18:00

Se fullstendig timeplan

Priser

Musikal Master:
6600 kr per elev (3300 kr per semester)

Praktisk info

Audition
Opptak som elev på Musikal Master gjøres gjennom en audition i forkant av produksjonen. Inntaket offentliggjøres på Musikalkollektivets hjemmeside.

Kontrakt
Elevene/foresatte på Musikal Master må undertegne en kontrakt med Musikalkollektivet. Det må gis beskjed når elevene ikke kan møte til vanlige øvelser. Fravær i oppkjøringen til forestillinger og i produksjonstiden vil ikke være mulig (unntagen ved sykdom) da dette ødelegger for alle i ensemblet. Ved stort fravær kan eleven miste/bli fratatt rollen hun/han har fått tildelt.

Agenda og manus
Det blir laget en agenda for alle øvelser, prøver og forestillinger for året, som skuespillerne selv er pliktige til å forholde seg til. Det blir også utlevert manus som er tilpasset og tilrettelagt for hvert ensemble og produksjon. Det blir også skrevet egne kor-arrangementer og laget egne koreografier til hvert ensemble. Alle manus må leveres tilbake til MK før forestillingene er over. Manus og dansekoreografier er rettighetsbelagt og kan ikke brukes av andre uten tillatelse fra MK.

Påmelding til kurs

Søskenmoderasjon

Søsken nr 2 –20 %, Søsken nr 3 –50 % av totalsummen. (fyll inn hvor mange søsken som også er elever og på hvilket tilbud på påmeldingsskjemaet)

GENERELL INFORMASJON FOR PÅMELDING

Tilbudene Musikal, Musikal Master, Junior- og Dansekompani er auditionbetinget. Informasjon om audition finner du under nyheter. På Musikal og Musikal Master undertegnes en egen kontrakt mellom MK og bruker. Alle andre klasser og kurs på MusikalKollektivet har varighet for et år. Skal man avslutte kurset/klassen før skoleåret er slutt det sendes en skriftlig oppsigelse av plassen. Påbegynt semesteravgift tilbakebetales ikke.

Andre rabatter

Fler enn ett kurs: -10 % på 2. kurset, -20 % på 3. kurset etc

Nyhetsbrev