Våre instruktører og ansatte

Hilde Dahlen

Medeier og daglig leder

hilde@musikalkollektivet.no
+47 996 99 078

Therese Knoph Sulland

Medeier og seksjonsleder for MK/Dans

therese_tk_@hotmail.com
+47 988 157 83

Monica Sik Holm

Medeier og musikalsk ansvarlig

monica@musikalkollektivet.no
+47 480 21 307

Eirik Stiksrud Dahlen

Medeier og instruktør

eirik@musikalkollektivet.no
+47 928 474 26

Åsa Alsmark

Medeier og nestleder

aasa@musikalkollektivet.no
+47 908 22 646

Xaviara Aarhus Stokstad

Instruktør dans

Bie Redzepi

Instruktør dans

Maria Rensel

Instruktør dans

Søskenmoderasjon

Søsken nr 2 –20 %, Søsken nr 3 –50 % av totalsummen. (fyll inn hvor mange søsken som også er elever og på hvilket tilbud på påmeldingsskjemaet)

GENERELL INFORMASJON FOR PÅMELDING

Tilbudene Musikal, Musikal Master, Junior- og Dansekompani er auditionbetinget. Informasjon om audition finner du under nyheter. På Musikal og Musikal Master undertegnes en egen kontrakt mellom MK og bruker. Alle andre klasser og kurs på MusikalKollektivet har varighet for et år. Skal man avslutte kurset/klassen før skoleåret er slutt det sendes en skriftlig oppsigelse av plassen. Påbegynt semesteravgift tilbakebetales ikke.

Andre rabatter

Fler enn ett kurs: -10 % på 2. kurset, -20 % på 3. kurset etc

Nyhetsbrev