Åsa Alsmark

Medeier og nestleder

aasa@musikalkollektivet.no
+47 908 22 646

Utdannelse:

2 årig sømutdannelse
Handelsskole

Arbeidserfaring:

Har mesteparten av mitt arbeidsliv jobbet med salg. Med 20 års ansiennitet i Rahmqvistkonsernet (kontor – og data produkter) har det gitt meg en bred erfaring innen oppsøkende salg B2B, ledelse og personlig utvikling. Jeg har jobbet flere år som salgssjef med ansvar for drift av avdelingen med personal og resultatansvar.

Liker selv og drive med sang på hobbybasis og har vært med på mange av Hildes musikaloppsetninger siden 10 år tilbake samt sunget mange år i kor og diverse band.

Søskenmoderasjon

Søsken nr 2 –20 %, Søsken nr 3 –50 % av totalsummen. (fyll inn hvor mange søsken som også er elever og på hvilket tilbud på påmeldingsskjemaet)

GENERELL INFORMASJON FOR PÅMELDING

Tilbudene Musikal, Musikal Master, Junior- og Dansekompani er auditionbetinget. Informasjon om audition finner du under nyheter. På Musikal og Musikal Master undertegnes en egen kontrakt mellom MK og bruker. Alle andre klasser og kurs på MusikalKollektivet har varighet for et år. Skal man avslutte kurset/klassen før skoleåret er slutt det sendes en skriftlig oppsigelse av plassen. Påbegynt semesteravgift tilbakebetales ikke.

Andre rabatter

Fler enn ett kurs: -10 % på 2. kurset, -20 % på 3. kurset etc

Nyhetsbrev