Eirik Stiksrud Dahlen

Medeier og instruktør

eirik@musikalkollektivet.no
+47 928 474 26

Utdannelse:

Bårdar Akademiet

Arbeidserfaring:

Eirik Dahlen Stiksrud begynte som elev av sin mor i barnekoret StrettoLino. Seinere var han innom kulturskolens musikallinje og tok etter hvert sin utdanning som musikalartist på Bårdar akademiet i Oslo. Som utøvende artist har Eirik blant annet gjort showet "WOW" (Wallmans Oslo), "Masquerade" og "Pure Imagination" på Color Magic, Les Miserables (Hålogaland Teater), Rockefroskene, Starworkers, Wallmans on tour, "Galaxy" og "Vegas Nights" på Color fantasy. Musikalen "Cabaret" (Oslo Nye Teater) og "Billy Elliot" (Sandnes Kulturhus).

Har vært instruktør på flere produksjoner på musikallinjen ved Hole kulturskole, jobbet som pedagog på Art musikalskole og koreografert for Wallmans Oslo og On Tour.

 

Søskenmoderasjon

Søsken nr 2 –20 %, Søsken nr 3 –50 % av totalsummen. (fyll inn hvor mange søsken som også er elever og på hvilket tilbud på påmeldingsskjemaet)

GENERELL INFORMASJON FOR PÅMELDING

Tilbudene Musikal, Musikal Master, Junior- og Dansekompani er auditionbetinget. Informasjon om audition finner du under nyheter. På Musikal og Musikal Master undertegnes en egen kontrakt mellom MK og bruker. Alle andre klasser og kurs på MusikalKollektivet har varighet for et år. Skal man avslutte kurset/klassen før skoleåret er slutt det sendes en skriftlig oppsigelse av plassen. Påbegynt semesteravgift tilbakebetales ikke.

Andre rabatter

Fler enn ett kurs: -10 % på 2. kurset, -20 % på 3. kurset etc

Nyhetsbrev