MK PRISLISTE 2023 - 2024

Her er en oversikt over prisene våre

PRISER SKOLEÅRET 2023 - 2024:

MUSIKALTILBUD
MUSIKALTEATER (skoleårs varighet) 5000 per år per sem kr 2.500
MUSIKAL (skoleårs varighet) 5600 per år per sem kr. 2.800
MUSIKAL MASTER (skoleårs varighet) 6800 per år per sem kr 3.400
MUSIKALGRUPPE VOKSNE (skoleårs varighet) 4700 per år per sem kr 2.350

VOKALTILBUD
SENIORKOR – 10 g. kurs kr 1.500
BARNEKOR (skoleårs varighet) 4000 per år per sem kr 2.000
ARTISTGRUPPER (skoleårs varighet) 5000 per år per sem kr 2.500

DANSETILBUD
DANSEKURS i diverse genre (påmelding hvert sem) per sem kr 2.300
D. KOMPANIER (inkl. workshopavgift) (skoleårs varighet) per sem kr. 2.500

RABATTER OG MODERASJONER
*DANS SÅ MYE DU VIL kat 1, (3-5 kurs) per sem kr 6.000
*DANS SÅ MYE DU VIL kat 2, (6 kurs og oppover) per sem kr 7500,
*10% av for kurs nr 2
*20% av for kurs nr 3
*Søskenmoderasjon 20% av på søsken nr 2, 30% av for søsken nr 3 etc
* NB! Rabatt på allerede rabatterte priser gis ikke
* Overstiger totalprisen kr 9.500 pr familie/elev pr halvår gis 30% rabatt på totalpris

Moderasjoner og rabatter:
* Dans så mye du vil for 5000 pr semester (3 klasser eller flere) Går du på et kompani under dette
tilbudet må du i tillegg betale en work shop avgift på 250 pr sem.
* Søskenmoderasjon: 20% av for søsken nr 2, 30 % av for søsken nr 3 osv.
* 10% av for kurs 2 (innen samme familie), 20% av for kurs 3 (etc)
* Overstiger totalprisen 8 500 pr familie/elev pr halvår gis 30% rabatt på totalpris
* NB! Rabatt på allerede rabatterte priser gis ikke.

Påmelding til kurs

Søskenmoderasjon

Søsken nr 2 –20 %, Søsken nr 3 –50 % av totalsummen. (fyll inn hvor mange søsken som også er elever og på hvilket tilbud på påmeldingsskjemaet)

GENERELL INFORMASJON FOR PÅMELDING

Tilbudene Musikal, Musikal Master, Junior- og Dansekompani er auditionbetinget. Informasjon om audition finner du under nyheter. På Musikal og Musikal Master undertegnes en egen kontrakt mellom MK og bruker. Alle andre klasser og kurs på MusikalKollektivet har varighet for et år. Skal man avslutte kurset/klassen før skoleåret er slutt det sendes en skriftlig oppsigelse av plassen. Påbegynt semesteravgift tilbakebetales ikke.

Andre rabatter

Fler enn ett kurs: -10 % på 2. kurset, -20 % på 3. kurset etc

Nyhetsbrev