Musikal

OLSENBANDEN JR PÅ ROCKER’N

Musikalprogrammet er et prosjektbasert undervisningstilbud for talentfulle og målrettede barn og ungdom. (alder kan variere etter type musikal). Elevene får undervisning i sang, dans og teater 2 timer pr uke. I løpet av prosjektperioden øver elevene inn en musikal som settes opp på Ringerike Kultursenter. Skoleåret 2023 – 2024 skal vi jobbe med musikalen OLSENBANDEN JR PÅ ROCKER’N. Audition onsdag 7. juni. Undervisningsåret har varighet fra aug/sept til mai som utgjør ca 60 timers undervisning. I tillegg kommer workshops, jul- og vårforestillinger samt produksjonsperiode før 4 - 6 musikalforestillinger.

TORSDAGER KL. 17.00 – 19.00.
Pris kr. 5.600 fordelt på to semestre 
Instruktører og pedagoger er Hilde og Therese

 

 

Timeplan

Musikal:
Torsdager kl. 17:00 - 19:00

Se fullstendig timeplan

Priser

Musikal:
5,600 kr per elev (2,800 kr per semester)

Praktisk info

Audition:
Opptak som elev på Musikalprogrammet gjøres gjennom en audition i forkant av produksjonen. Tilbakemelding og resultat sendes på mail.

Kontrakt:
Elevene/foresatte på Musikalprogrammet må undertegne en kontrakt med Musikalkollektivet. Det må gis beskjed når elevene ikke kan møte til vanlige øvelser. Fravær i oppkjøringen til forestillinger og i produksjonstiden vil ikke være mulig (unntagen ved sykdom) da dette ødelegger for alle i ensemblet. Ved stort fravær kan eleven miste/bli fratatt rollen hun/han har fått tildelt.

Agenda og manus:
Det blir laget en agenda for alle øvelser, prøver og forestillinger for året, som skuespillerne selv er pliktige til å forholde seg til. Det blir også utlevert manus som er tilpasset og tilrettelagt for hvert ensemble og produksjon. Det blir også skrevet egne kor-arrangementer og laget egne koreografier til hvert ensemble. Alle manus må leveres tilbake til MK før forestillingene er over. Manus og dansekoreografier er rettighetsbelagt og kan ikke brukes av andre uten tillatelse fra MK.

Påmelding til kurs

Søskenmoderasjon

Søsken nr 2 –20 %, Søsken nr 3 –50 % av totalsummen. (fyll inn hvor mange søsken som også er elever og på hvilket tilbud på påmeldingsskjemaet)

GENERELL INFORMASJON FOR PÅMELDING

Tilbudene Musikal, Musikal Master, Junior- og Dansekompani er auditionbetinget. Informasjon om audition finner du under nyheter. På Musikal og Musikal Master undertegnes en egen kontrakt mellom MK og bruker. Alle andre klasser og kurs på MusikalKollektivet har varighet for et år. Skal man avslutte kurset/klassen før skoleåret er slutt det sendes en skriftlig oppsigelse av plassen. Påbegynt semesteravgift tilbakebetales ikke.

Andre rabatter

Fler enn ett kurs: -10 % på 2. kurset, -20 % på 3. kurset etc

Nyhetsbrev